Investícia s vysokou spoločenskou a environmentálnou hodnotou

Celkové oprávnené výdavky Projektu: 694 928 EUR
Projektový grant: 624 969 EUR

z toho príspevok z Nórskych grantov (85% grantu): 531 223,65 EUR
z toho príspevok štátneho rozpočtu SR, Program SK-Klíma (15% grantu): 93 745,35 EUR

Celkové finančné spolufinancovanie Projektu: 35 959 EUR
Celkové nefinančné spolufinancovanie Projektu: 34 000 EUR

Celkový počet návštev od 06/2022:

Green Foundation, nadácia Búdková cesta 22, 811 04 Bratislava, Slovensko. Tel: +421 903 625 700