Green Foundation

Jana Tóthová

Jana Tóthová

PM & FM, Špecialista na komunikáciu a zvyšovanie povedomia – komunikačná časť @ ACC04P01
projektový manažment, komunikácia

Mária Šibíková

Mária Šibíková

Senior špecialista na monitorovanie mokradí a ich ekosystémov, vrátane CO2 @ ACC04P01
botanika, biodiverzita, mokrade

Roman Macháň

Roman Macháň

Špecialista na poľnohospodárstvo a životné prostredie @ ACC04P01
pôda, biodiverzita

Denisa Slabejová

Denisa Slabejová

Junior špecialista na obnovu biodiverzity a mokradí @ ACC04P01
biodiverzita, mokrade

Kristína Botlóová

Kristína Botlóová

Špecialista na komunikáciu a zvyšovanie povedomia – technická časť (soc. siete, web) @ ACC04P01
komunikácia, sociálne siete a web

 

 

 

BROZ

Mgr. Miriam Miláčková, PhD.

Mgr. Miriam Miláčková, PhD.

Výkonná riaditeľka BROZ
Pozícia na projekte: odborník na biodiverzitu a revitalizáciu mokradí, špecialista na monitorovanie mokradí a mokradných biotopov, vrátane monitorovania ekosystémových služieb a CO2 @ ACC04P01

Ing. Tomáš Schreiber

Ing. Tomáš Schreiber

Pozícia na projekte: odborník na biodiverzitu a zvyšovanie povedomia @ ACC04P01

Mgr. Sabína Ondirková

Mgr. Sabína Ondirková

Pozícia na projekte: manažment a administratíva projektu @ ACC04P01

RNDr. Tomáš Kušík, PhD.

RNDr. Tomáš Kušík, PhD.

Predseda BROZ
Pozícia na projekte: odborný konzultant pre revitalizačné aktivity @ ACC04P01

Mgr. Stanislav Kušnier

Mgr. Stanislav Kušnier

Pozícia na projekte: odborný konzultant pre hydrogeologickú štúdiu @ ACC04P01

 

 

 

NINA

Camilla Nass

Camilla Nass

Senior výskumníčka – Norwegian Institute for Nature Research Science Communicator – komunikácia s verejnosťou. vývoj webstránky, sociálne siete, storymapping @ ACC04P01

Duncan Halley

Duncan Halley

Norwegian Institute for Nature Research Science

Berit Kohler

Berit Kohler

Norwegian Institute for Nature Research Science

Anne Mehlhoop

Anne Mehlhoop

Výskumníčka na Norwegian Institute for Nature Research, oblasť ekologickej obnovy @ ACC04P01

Markus Fjellstad Israelsen

Markus Fjellstad Israelsen

Senior technik – Norwegian Institute for Nature Research – terénny výskum, ekologické projekty – zameranie – vtáctvo a cicavce @ ACC04P01

 

 

 

Celkový počet návštev od 06/2022:

Green Foundation, nadácia Búdková cesta 22, 811 04 Bratislava, Slovensko. Tel: +421 903 625 700